News

Uzadıkça Daha Yakın
2021

Merdiven Art Space, 4 – 30 Aralık, 2021 tarihleri arasında, Fulya Çetin’in “Uzadıkça Daha Yakın” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çalışmalarında aktarmak istediği duyguyu en iyi anlatabilecek ve izleyeni kendi dünyasına çekecek imgeler yaratan Fulya Çetin, bu imgeleri tuvale yağlıboyayla, tülbent üzerine mürekkeple, kâğıda, fotoğraf ve videoya aktarır. Her sergisinde farklı medyumları bir araya getirerek izleyiciyi kelimelerin, seslerin, imgelerin daveti ile kendi dünyasının içine alır. Sanatçı, bu dünyada vicdan ve adaleti talep eden bir kadın gözüyle nesneler, durumlar, olgular ve yaşadığımız toplumda tanık olduğumuz zamana ait çağrışımları, tahakkümün türlü türlü kılık değiştirmiş hallerini yansıtır.

“Uzadıkça Daha Yakın” ile Fulya Çetin, maskülen düşüncelerin baskın olduğu, denetlediği ve egemenlik kurduğu bir dünyada kadınların var olma, bilme ve düşünme biçimlerini gözeterek, farklı varoluşlara sahip kadınlara dair bir duygudaşlık kuruyor. Sanatçı, kadınların mikro düzeyde özgün deneyimlerini gözeterek onlar arasında evrensel ortaklıklar ve bağlar kuruyor. Sergiye adını veren çalışma, sanatçının desenlediği 517 adet resimden oluşan videosu ve ona eşlik eden desenlerden oluşuyor. Videoda saçlar birbirine düğüm oluyor, bağlanıyor, eller saçlarla temas ediyor, örgü şekilleniyor, uzuyor ve her seferinde bu döngü yeniden başlıyor. Sanatçı, bağ kurmanın, diyaloğun ve yakınlaşmanın meditatif derinliğini duyumsarken, bu imgeyi tekrar tekrar çizerken kendisinde yarattığı şifanın da etkisini yansıtıyor.

“Uzadıkça Daha Yakın”, kişisel deneyimin yeniden tanımlanmasını içerirken, kişisel olan politik olana dönüşüyor, Fulya Çetin, “kadın olma” olgusuna dair özel deneyimlerin anlatılması/aktarılması aracılığıyla yaratılabilecek bir duygudaşlık, kolektif bir dayanışma düşüncesine işaret ediyor.

Sergi, 4-30 Aralık tarihlerinde, Salı – Cumartesi, 11:00 – 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.


Kayıpta Saklı/Hidden Loss
2016

e-skop


Geceden Karanlık/Darker Than Night
2016

Sanat365

Netde Sanat


Havaya Karışan / That Melts into Air
2015

Kolajart

Evrensel


Nehir Altı Nehir/River Under River
2013

Warhola


Tahrip Koleksiyoncusu/ Collector of Devastations
2010


Bahar Temizliği/Spring Cleaning
2006

Gençsanat Dergisi/ Gençsanat Magazine
Haziran/June  2006


İstanbul 7
2008

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir